Αναβάθμιση Λεβητοστασίου
 
Η αναβάθμιση του λεβητοστασίου είναι ένας άμεσος και υψηλά αποτελεσματικός τρόπος για να επιτύχουμε μεγάλο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων, με απλές παρεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα θέρμανσης του κτηρίου. Στη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης, το πρώτο βασικό που πρέπει να φροντίσουμε για να βελτιώσουμε τη θέρμανση, εξασφαλίζοντας αυτονομία στο κτήριο, είναι ο χώρος όπου παράγεται το ζεστό νερό, δηλαδή το λεβητοστάσιο.
 
Η πρώτη επέμβαση που κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τον παλιό κυκλοφορητή με έναν κυκλοφορητή inverter, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του συστήματος και κερδίζοντας, φυσικά, λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κυκλοφορητής inverter βασίζει τη λειτουργία του στη ρύθμιση των στροφών του και αναπροσαρμόζει την παροχή ζεστού νερού που παρέχει το σύστημα στο κτήριο, με βάση τον αριθμό των σωμάτων που λειτουργούν τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, αποφεύγεται η ανάπτυξη θορύβων και η δημιουργία αέρα, που συσσωρεύεται στα σώματα των πάνω ορόφων με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν.
 
Επιπλέον, με την τοποθέτηση συσκευής αντιστάθμισης για την αναβάθμιση του λεβητοστασίου, στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης. Με τον όρο αντιστάθμιση, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης με νερό ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας, εννοούμε τη λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμού νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 
Μέχρι σήμερα, η θέρμανση στα κτήρια περιοριζόταν σε μικρά χρονικά διαστήματα της ημέρας, χρησιμοποιώντας παράλληλα τη μέγιστη απόδοση του λέβητα. Ως αποτέλεσμα, το 40% της απαιτούμενης ενέργειας καταναλωνόταν αποκλειστικά και μόνο για την προθέρμανση του λέβητα. Η ανύπαρκτη εξισορρόπηση του δικτύου είχε ως συνέπεια την ανισοκατανομή της ενέργειας στο κτήριο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην έλλειψη αντιστάθμισης στην εγκατάσταση θέρμανσης κι επιφέρει περιορισμό θερμικής άνεσης και σπατάλη χρημάτων.
 
Σύμφωνα με μετρήσεις, με συνεχή λειτουργία  κερδίζουμε σε οικονομία καυσίμου, ο λέβητας δεν αναγκάζεται κάθε μέρα να κάνει προθέρμανση και δε χρειάζεται το νερό να ανεβαίνει καθημερινά στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Επιπλέον, το πλεονέκτημα της ψηφιακής αντιστάθμισης είναι ότι μας παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του λέβητα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για τη συχνότητα, αλλά και τη διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα σε ημερήσια βάση, ώστε να βελτιώνουμε τη χρήση. Ενδεικτικά, σύμφωνα με μετρήσεις στα 600 κτήρια όπου η DELATOLAS ENERGY ήδη έχει εγκαταστήσει συσκευές αντιστάθμισης, οι ώρες που λειτουργεί ο λέβητας, κατά μέσο όρο, τις 140 ημέρες του χειμώνα, είναι 2,5 έως 3 ημερησίως.
 
Συνοπτικά, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που επιτυγχάνουμε με τη σωστή αναβάθμιση του λεβητοστασίου μας, είναι:
• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
• Προστασία του λέβητα από περιττές ώρες λειτουργίας.
• Περιορισμός φθορών στο λεβητοστάσιο.
• Μείωση της στάθμης θορύβου.
• Προστασία του δικτύου σωληνώσεων από καταπονήσεις.
• Μεγιστοποίηση της θερμικής απόδοσης του κτηρίου.
• Ομαλοποίηση ροής προς υψηλότερα σημεία (ορόφους).
• Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, σε ποσοστό μέχρι και 30%!