Σας Συμφέρει...
 
Δείτε τον συγκριτικό πίνακα που σας παραθέτουμε παρακάτω.
 
Την περίοδο 2013 - 2014 με συμβατική θέρμανση, η κατανομή δαπανών θέρμανσης υπολογιζόταν με τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος, για 6 ώρες ημερησίως.
 
Την περίοδο 2014 - 2015 με αυτόνομη θέρμανση, η κατανομή δαπάνης είναι απόλυτα δίκαιη και υπολογίζεται με μονάδες κατανάλωσης του κάθε διαμερίσματος από τους σύγχρονους μετρητές της εταιρείας BRUNATA, κάθε 24ωρο.
 
galatsi
 
Διανύοντας τη δεύτερη χρονική περίοδο 2015 - 2016 με Αυτόνομη Θέρμανση.
 
galatsi 1
 
Είμαστε στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στο 210 261 9074.