Θερμοστατικός Διακόπτης
 
Οι θερμοστατικοί διακόπτες της εταιρείας Brunata (Δανίας), που εγκαθιστά η DELATOLAS ENERGY, αποτελούνται από τον διακόπτη του θερμαντικού σώματος και τη θερμοστατική κεφαλή. Ο διακόπτης τοποθετείται στη θέση του παλαιού διακόπτη του θερμαντικού σώματος και, επάνω του, βιδώνει η θερμοστατική κεφαλή.
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
 
endeixeis ok
 
Οι θερμοστατικοί διακόπτες ρυθμίζουν ουσιαστικά τη θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από το θερμαντικό σώμα προς τον θερμαινόμενο χώρο, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Εξασφαλίζουν θερμική άνεση σε μεγάλο βαθμό και, εκτός αυτού, οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι πιθανά θερμικά κέρδη (π.χ., κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.).
 
thermostatikos 523
 
Οι θερμοστατικοί διακόπτες λειτουργούν μέσω ενός στοιχείου υγρού τύπου, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της κεφαλής. Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο και τη ρύθμιση του διακόπτη, λόγω συστολής ή διαστολής του στοιχείου του αισθητηρίου, μετακινείται ο άξονας της βαλβίδας, σε συνάρτηση με τη διαφορά μεταξύ της επιθυμητής θερμοκρασίας και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου (άνοιγμα και κλείσιμο βαλβίδας παροχής ζεστού νερού). Με αυτόν τον τρόπο, οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες διατηρούνται σταθερές, σε κάθε χώρο.
 
Η εμπειρία της DELATOLAS ENERGY μας δείχνει ότι όταν ρυθμίζουμε τη θερμοστατική κεφαλή στην ένδειξη 3 για σταθερή θερμοκρασία, 19°C έως 20°C, η εξοικονόμηση ενέργειας προσεγγίζει το 35%!
Το μόνο που χρειάζεται να έχουμε κατά νου είναι, σε περίπτωση συνεχόμενης και σταθερής θερμοκρασίας, να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή στο άνοιγμα των παραθύρων του χώρου μας.